Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, το Safe Water Sports βραβεύτηκε κατά την ετήσια απονομή των AMVER Awards που διοργανώνονται κάθε χρόνο από το ''Τhe International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus'' σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής


Το Safe Water Sports και η Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας ΕΣΝΕ συνεργάζονται με τη WIND με την παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού που η ίδια η εταιρεία προσέφερε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα θαλάσσια ατυχήματα.