Ο σκοπός μας

 

Κατά μέσο όρο την τελευταία τετραετία (2017-2020) 349 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής (κολύμβηση, υδάτινα σπορ, υδάτινη αναψυχή).
Οι υπηρεσίες περιπολίας, οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, οι ναυαγοσώστες και οι υπηρεσίες διάσωσης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές, αλλά δεν μπορούν να βρίσκονται σε κάθε σημείο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

To Safe Water Sports είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2015 με βασικό σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας στο νερό, τα υδάτινα σπορ και τις δραστηριότητες αναψυχής. Πρόκειται για μια καθαρά εθελοντική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται αποκλειστικά από την κοινωνία και τον ιδιωτικό τομέα. (δεν λαμβάνει καμία χρηματική υποστήριξη από το κράτος). Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και την Κύπρο, έχοντας υπογράψει συμφωνητικά συνεργασίας με φορείς της πολιτείας και στις δύο χώρες. Επιπλέον, συνεργάζεται με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επαγγελματικά σωματεία και άλλους οργανισμούς όπως και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο σκοπός του είναι να αυξηθεί η ασφάλεια των δρστηριοτήτων μέσα και γύρω από το νερό και να μειωθούν οι κίνδυνοι πνιγμού.

Σκοπός


Η πρόληψη των θανάσιμων ατυχημάτων που γίνονται στο υδάτινο περιβάλλον μέσω της συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής απόλαυση των αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που γίνονται στο νερό.

Στρατηγικός στόχος του Οργανισμού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων και σε άλλες χώρες, σε συνεργασία με τοπικούς κοινοφελείς Οργανισμούς, ΜΚΟ και κυβερνήσεις, ώστε μέσω της διεθνούς συνεργασίας, της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών να επιτευχθεί η μείωση των ανθρώπινων απωλειών και ατυχημάτων στο νερό, τη θάλασσα και τις υδάτινες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει το Παρατηρητήριο Ατυχημάτων στο Υδάτινο Περιβάλλον της Ελλάδας, το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικές με τα συμβάντα που γίνονται σε αυτό. Αυτά τα στοιχεία μάς βοηθούν να διασαφηνίσουμε τις αιτίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνουν χώρα αυτά τα συμβάντα. Τα στατιστικά και οι συνολικοί αριθμοί των πνιγμών και των θανατηφόρων ατυχημάτων στο υδάτινο περιβάλλον προκαλούν έντονο προβληματισμό, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Ο Οργανισμός αγωνίζεται προκειμένου να πετύχει μείωση του αριθμού των θυμάτων που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στο υδάτινο περιβάλλον, ενισχύοντας και βελτιώνοντας το θεσμικό πλαίσιο, επιδιώκοντας την αλλαγή της στάσης των πολιτών και των επαγγελματιών του χώρου, με σκοπό να απολαμβάνουν όλοι το υδάτινο περιβάλλον με εμπιστοσύνη και ασφάλεια.


Όσα προαναφέρθηκαν ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), ο οποίος συστήνει σε κάθε χώρα την ανάπτυξη ενός Εθνικού Σχεδίου για την ασφάλεια στο υδάτινο στοιχείο.


Το σχέδιο του Οργανισμού περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν:

  • να υποστηρίξουν τους εμπλεκόμενους φορείς της πολιτείας να επιτελέσουν το έργο τους περισσότερο οργανωμένα και αποτελεσματικά, ενισχύοντας την υδάτινη ασφάλεια.
  • να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο υδάτινο περιβάλλον να βελτιώσουν την οργάνωση και τον τρόπο δουλειάς τους, ώστε η ασφάλεια να αποτελεί πάντα την ύψιστη προτεραιότητα.
  • να συντελέσουν στην αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των πολιτών, ώστε να να γίνουν περισσότερο ενεργοί, συμμετοχικοί και να πάρουν και οι ίδιοι μέρος, με τον δικό τους τρόπο, με τις δικές τους δυνάμεις σε μια κοινή προσπάθεια που αφορά όλους.

Οι βασικοί άξονες δραστηριοποίησης του Οργανισμού, έως σήμερα, είναι:

  • Νομοθετικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου που συνδέεται με την υδάτινη ασφάλεια.
  • Υποστήριξη του έργου της πολιτείας για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας στο υδάτινο περιβάλλον
  • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών σχετικά με την υδάτινη ασφάλεια, με πολυεπίπεδες ενημερωτικές δράσεις
  • Εκπαίδευση παιδιών και νέων στα σχολεία
  • Πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλασσίων σπορ (σε συνεργασία με την TUV Austria Hellas) με το πρότυπο ‘’certified quality”

Οι πνιγμοί και τα θανάσιμα ατυχήματα που συντελούνται στο νερό είναι συχνά περίπλοκα και έχουν πολλαπλές αιτίες, αλλά θα μπορούσαν να προληφθούν με απλή και συντονισμένη δράση. Παρεμβάσεις όπως η δημιουργία και η επιτήρηση ασφαλέστερου περιβάλλοντος, η βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας, η παροχή μαθημάτων κολύμβησης και η ενημέρωση για την ασφάλεια και τους κινδύνους που ελλοχεύει η επαφή μας με το υδάτινο περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες.


Ο Οργανισμός πλέον έχει τη γνώση και τη δυνατότητα να προσεγγίσει τις ομάδες των ανθρώπων που κινδυνεύουν, με κατάλληλες και προσαρμοσμένες δράσεις, ώστε να αλλάξει την κουλτούρα και τη συμπεριφορά τους. Επίσης, μπορεί να εντοπίσει τα κενά στο θεσμικό πλαίσιο και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την κάλυψή τους.


Μια εθνική στρατηγική τονίζει τους βασικούς τομείς στους οποίους όλοι πρέπει να εστιάσουμε για να κάνουμε τη διαφορά.

 

Στόχος


Να μειώσουμε τα θανάσιμα ατυχήματα στο νερό κατά 50% στα επόμενα δέκα χρόνια.

 

Ας γίνουμε όλοι πιο αποτελεσματικοί από ποτέ, στοχεύοντας σε ομάδες και τομείς δραστηριοποίησης

στο υδάτινο περιβάλλον με τις κατάλληλες δράσεις, ενημερώνοντας για τους κινδύνους,

μετασχηματίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και - τελικά - παρέχοντας

μεγαλύτερη ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο!

 

Ενημερώσου. Έλεγξε. Πρόσεξε. Απόλαυσε.