Το έργο μας

 

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο, και οι βασικότερες δράσεις του είναι οι ακόλουθες:

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων

Το Safe Water Sports ανέπτυξε και παραχώρησε δωρεάν στο Υπουργείο Ναυτιλίας κ Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας καθώς και την Λιμενική Αστυνομία της Κύπρου, το καινοτόμο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχων & Επιθεωρήσεων».

Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος αυτού, οι λιμενικές αρχές διαχειρίζονται, ηλεκτρονικά πλέον, όλες τις άδειες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών, θαλάσσια σπορ, ημερόπλοια κ.α.), διενεργούν με φορητές συσκευές και ειδικό λογισμικό (app) τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που γίνονται σε τακτική και έκτακτη βάση, παρακολουθούν τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, ελέγχουν την απόδοση των λιμενικών αρχών και εντοπίζουν τα ενδεχόμενα κενά σε ελέγχους.

Παρατηρητήριο Ατυχημάτων

Ο Οργανισμός ανέπτυξε και λειτουργεί σε συνεργασία με την πολιτεία το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ», που επιτρέπει την ακριβή καταγραφή των επιμέρους στοιχείων των πνιγμών και ατυχημάτων στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα (πισίνες, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π.) σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία αντίστοιχα.

Ο Οργανισμός έχει αναλάβει την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του Παρατηρητηρίου, προκειμένου να χαραχτεί η εθνική πολιτική ενίσχυσης της πρόληψης και συνεχούς μείωσης των θυμάτων.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Το Safe Water Sports προτείνει, συμμετέχει και συμβάλει συστηματικά σε θέματα εκσυγχρονισμού του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα ο Οργανισμός συνέβαλε και συμμετείχε ενεργά σε τέσσερεις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες:

  • στο ΠΔ 71/2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (καθώς και το παλαιότερο ΠΔ 30/2020) για την λειτουργία των σχολών ναυαγοσωστικής και την ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες
  • στο Γενικό Κανονισμό Νο. 20 του 2018 και του 2022 (για τα θαλάσσια σπορ και μέσα αναψυχής) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
  • στο Νόμο 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Τουρισμού &
  • στη θέσπιση της Εθνικής Ημέρα πρόληψης πνιγμών και θαλάσσιων ατυχημάτων (N. 4597/28-2-2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το SWS  σχεδίασε ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Υπ. Παιδείας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2018 στο ΚΠΙΣΝ υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.  

Από το 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχει συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα 21 του ΙΠΕ και έγινε μέρος του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα- Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, υλοποιούμε παράλληλα ένα πρόγραμμα ενημερωτικών διαλέξεων στα σχολεία με την ονομασία «ΠΡΟΣΕΣΧΩ-ΜΑΘΑΙΝΩ-ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ».

Οι εκπαιδευτικές δράσεις μας στοχεύουν στην εμπέδωση των κανόνων ασφάλειας για το νερό και τις υδάτινες δραστξριότητες αναψυχής. Αφορά τους μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων και περιλαμβάνει πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό (video, animation, quiz, εκπαιδευτική βαλίτσα κλπ).

Κάθε χρόνο 40.000 παιδιά συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις του Οργανισμού. 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ενημέρωσης

Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Safe Water Sports, που είναι διαθέσιμη μέσω του Διαδικτύου (www.safewatersports.gr) όσο και μέσω των δωρεάν εφαρμογών (app) για φορητές συσκευές, ο χρήστης μπορεί να πάρει πληροφορίες για Ελλάδα και Κύπρο, (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά) σχετικά με:

Τις 3.400+ παραλίες που μπορεί να κολυμπήσει με όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτών, τις επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, τις μαρίνες, τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης σκαφών αναψυχής, τα νοσοκομεία, τα λιμεναρχεία καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας για κάθε θαλάσσιο σπορ και δραστηριότητα στη θάλασσα.

Ενημερωτικές δράσεις για την 3η ηλικία
 
Ο Οργανισμός υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών δράσεων με στόχο τη πληροφόρηση των ανθρώπων της 3ης ηλικίας σχετικά με τους κινδύνους και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνουν όταν έρχονται σε επαφή με το υδάτινο περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Λιμενικού Σώματος,  και με τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Θαλασσίων Σπορ

Σε συνεργασία και με την TÜV AUSTRIA HELLAS, (ανεξάρτητος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης), δημιουργήσαμε ένα Ιδιωτικό Πρότυπο Πιστοποίησης για Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ, βάσει του οποίου, οι αντίστοιχες επιχειρήσεις, που το επιθυμούν, πιστοποιούνται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας.  Στις επιχειρήσεις αυτές χορηγείται το Σήμα Ποιότητας “Watersports certified quality”.  Μέχρι σήμερα 40 επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί και τα επόμενα χρόνια η δράση αυτή αναμένεται να γενικευθεί σε όλη την χώρα.

Συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιώντας δύο βασικές δράσεις:

Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων για την ασφάλεια στη παραλία και τη θάλασσα. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σε περισσότερες από 500 παραλίες.

Λειτουργία τους καλοκαιρινούς μήνες «ενημερωτικών περιπτέρων» στις παραλίες, όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες με στόχο την εκπαίδευσή τους σχετικά με το πως θα είναι ασφαλή στη θάλασσα και τις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής.

Συνεργασία με άλλες χώρες

1.- Κύπρος.

Σχεδόν το σύνολο των δράσεων μας υλοποιούνται σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο Οργανισμός έχει προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με κρατικούς φορείς στο νησί.

2.- Γαλλία

Το Safe Water Sports συνεργάζεται με την Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην βάση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Η επίσημη ιστοσελίδα της Γαλλίας συστήνει στους Γάλλους επισκέπτες στην χώρα μας να κατεβάσουν το Safe Water Sports app προκειμένου να απολαύσουν τις διακοπές τους στη θάλασσα με ασφάλεια. Επιπλέον, το Γαλλικό Ινστιτούτο έχει αναλάβει την μετάφραση του συνόλου του εκπαιδευτικού προγράμματός μας στην γαλλική γλώσσα.

3.- Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Οργανισμός συνεργάζεται με την αγγλική πρεσβεία σε θέματα ενημέρωσης των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που επισκέπτονται την χώρα μας αναφορικά με την χρήση του Safe Water Sports app

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ένα σύντομο ενημερωτικό σχετικά με όλες τις δράσεις του Οργανισμού:

 GRENG