Ασφάλεια στη θάλασσα για τα άτομα 3ης ηλικίας

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τις συμβουλές ασφαλείας στη θάλασσα για τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την επιστημονική επεξήγηση των συμβουλών ασφαλείας στη θάλασσα για τα άτομα τρίτης ηλικίας.