Κανόνας 3: Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο.

Η σταδιακή προσαρμογή στη μειωμένη θερμοκρασία του νερού δίνει στον οργανισμό των ηλικιωμένων τον απαραίτητο χρόνο για την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των μηχανισμών θερμορρύθμισης.