Θαλάσσιο σκι

 •  

  1. Η διενέργεια του θαλάσσιου σκι επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:
  α) Ο ασκούμενος στο σκι (σκιέρ) γνωρίζει κολύμβηση και φέρει ατομική σωσίβια ζώνη λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε, σε περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης, να παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα του σκιέρ.
  β) Η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά τον σκιέρ στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων.
  γ) Το σκάφος που χρησιμοποιείται για θαλάσσιο σκί έχει την αναγκαία ισχύ, ώστε να επιτυγχάνει και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα έλκοντας ένα βαρύ άτομο – σκιέρ. Ειδικότερα το εκμισθούμενο ή χρησιμοποιούμενο από τον εκμισθωτή ταχύπλοο σκάφος φέρει ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχόμενου.
  δ) το σχοινί έλξης είναι κατασκευασμένο ειδικά για θαλάσσιο σκι, είναι ικανό για την έλξη με ασφάλεια του ατόμου που το διενεργεί και διατηρεί πάντα τις αρχικές προδιαγραφές του. Απαγορεύεται να έχει μήκος μεγαλύτερο από είκοσι τρία μέτρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
  ε) Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους.
  στ) Τα πέδιλα του σκι είναι ασφαλή και ικανά να επιπλέουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα τμήματα, από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραύμα στον ασκούμενο (σκιέρ) εφόσον αυτός κατά την πτώση του έλθει σε επαφή με αυτά (πέδιλα).
  ζ) Απαγορεύεται η Διενέργεια Θαλάσσιου σκι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή ή μετά τη δύση του ηλίου.

  η) Απαγορεύεται η ταυτόχρονη έλξη και άλλων θαλάσσιων μέσων αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ).

  Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής,

  α) όταν πνέει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε μποφόρ ή άνω των τριάντα οκτώ χλμ/ώρα.

  β) όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

  Οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στη θέση δραστηριοποίησής τους, οι ενδείξεις του οποίου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1.
  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ελέγχει, πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της έλξης των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τον καιρό.

  2. Ο ασκούμενος στο θαλάσσιο σκι είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) ετών. Για μικρότερης ηλικίας άτομο η Διενέργεια Θαλάσσιου σκι επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
  3. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών του άρθρου 4, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των ταχυπλόων σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια θαλάσσιου σκι.

  4. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που έλκει το θαλάσσιο σκι ακολουθεί διαδρομή απαλλαγμένη από υφάλους,βραχονησίδες, αγκυροβολημένα σκάφη, εγκαταστάσεις, όπως κλωβοί υδατοκαλλιεργειών, πλωτά ναυπηγήματα και εξέδρες, καθώς και μακριά από τις πορείες των άλλων παραπλεόντων πλοίων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

  5. α) εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής, όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό μέτρων, όχι όμως μικρότερη των πενήντα μέτρων. Η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης εκμίσθωσης,
  β) διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
  γ) διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις θαλάσσιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε
  περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής, όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων μέτρων. Η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης εκμίσθωσης.

  6. Η εκκίνηση και επιστροφή από/προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους του εκμισθωτή όταν έλκει θαλάσσιο σκι επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχυπλόου σκάφους και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.
  Κάθε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την έλξη εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εκτός του θαλάσσιου αλεξιπτώτου, προκειμένου να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε μέτρα, ελάχιστο βάρος με κινητήρα και εξοπλισμό εξακοσίων κιλών και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον τύπο του:
  α) εξωλέμβια μηχανή 100 HP ή
  β) εσωλέμβια μηχανή 140 HP ή
  γ) εσω-εξωλέμβια μηχανή 160 HP.

  7.Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής διαθέτουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα στοιχεία τους αναγράφονται στην έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, μαζί με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που έλκουν. Επιτρέπεται στους κατόχους περισσότερων της μίας έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής να χρησιμοποιούν τα ίδια σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή έχει προηγουμένως αποφανθεί θετικά η επιτροπή του άρθρου 35.

  8.Σε κάθε ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, τοποθετείται καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η ακριβής θέση του καθρέπτη καθορίζεται από το χειριστή του σκάφους, έτσι ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου, πρύμνηθεν αυτού, θαλάσσιου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.


  9. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει, σε συντρέχουσα περίπτωση, να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή των θαλάσσιων μέσων αναψυχής που έλκει, περί ασφαλούς χρήσης τους.


  10. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει εκμισθούμενο θαλάσσιο μέσο αναψυχής, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο χειριστής αυτού γνωρίζει κολύμβηση, κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (Β’ 4174). Το δεύτερο άτομο είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ ετών και γνωρίζει κολύμβηση. Ειδικά στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθο- ρισμό της ηλικίας του δεύτερου ατόμου που επιβαίνει είναι ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που επιβαίνουν περισσότερα των δύο ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση.


  11. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους γνωρίζει κολύμβηση, κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής». Το δεύτερο άτομο είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών και γνωρίζει κολύμβηση. Ειδικά στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν έχει τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής», τότε οφείλει να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον επί πενταετία. Στην περίπτωση που τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και το δεύτερο άτομο που επιβαίνει δεν έχουν τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής», απαγορεύεται να έλκεται άτομο που δεν γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο χειριστής του σκάφους φέρει επί του σκάφους, καθ’ όλη τη διάρκεια της έλξης, υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του ατόμου που έλκεται, στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, επιβαίνουν περισσότερα των δύο ατόμων, πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση.

   

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας.
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  «ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.
   
  2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  «σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.
   
  «πλευστικό βοήθημα» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού και που έχει πλευστότητα (άνωση) ίση με το 10% τουλάχιστο του βάρους του ατόμου που το φορεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να γεμίσει με αέρα καθώς και ευδιάκριτο χρώμα.
   
  Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.
   
  3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφανείας.
   
  Κανονισμός 27 (Ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
   
  27. (1) Ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο που σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
   
  (2) Απαγορεύεται η χρήση σχοινιού ρυμούλκησης και οποιωνδήποτε μηχανισμών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, της καθοριζόμενης από τη ναυτική εμπειρία πρακτικής.
   
  (3) Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού, το μήκος του οποίου δε θα υπερβαίνει τα 50 μέτρα, ή άλλου μέσου ρυμούλκησης στο ταχύπλοο σκάφος και στο ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας και όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί και τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους.
   
  (4) Σε κάθε χρήση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της ρυμούλκησης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.
   
  (5) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων.
   
  (6) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.
   
  (7) Απαγορεύεται η ρυμούλκηση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.
   
  4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.
 • Τα διάφορα αθλήματα ρυμούλκησης απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτω, τα περισσότερο επικίνδυνα όμως είναι αυτά που απαιτούν τις λιγότερες ικανότητες όπως τα λεγόμενα "tubes" και η "μπανάνα" διότι δεν ελέγχονται από τους αναβάτες. Στο θαλάσσιο σκι , το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιο σκι μονής σανίδας, σκι με γυμνά πέλματα και άλλα παρόμοια αθλήματα, απαιείται υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ διάφορων ανθρώπων: του οδηγού του σκάφους, του επιβλέποντος και του σκιέρ ή αναβάτη. Πολλοί είναι οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στην ασφάλεια: ο σκιέρ, οι κοντινοί κολυμβητές, η ασφαλής χρήση του σκάφους ρυμούλκηση ξκαι του σχοινιού και η ασφάλεια για τους επιβάτες που ίσως επιβαίνουν στο σκάφος.

  Γιατί τα αθλήματα ρυμούλκησης μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και τους νέους.

  -Το θαλάσσιο σκι είναι ένα είδος διασκέδασης το οποίο μπορεί να απολαύσει η οικογένεια μαζί. Παρόλα αυτά η έλλειψη τεχνικής και το χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες ατυχήματος για τα παιδιά.

  -Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα περιλαμβάνουν πτώσεις στο νερό, συγκρούσεις με άλλους σκιέρ ή αντικείμενα, σύγκρουση με προπέλες σκαφών ή παγίδευση  στα σχοινιά ρυμούλκησης.

  -Οι πιο συνήθεις τραυματισμοί γίνονται στην περιοχή της λεκάνης και τη μεμβράνη του αφτιού.

  -Τα διάφορα ρυμουλκούμενα φουσκωτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, επειδή πρώτον η χρήση τους δεν χρειάζεται κάποιο είδος τεχνικής και για το λόγο αυτό λανθασμένα θεωρούν οι ενήλικες ότι τα μικρά παιδιά, αν και άπειρα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και δεύτερον επειδή δεν επιτρέπουν στους χρήστες να εξασκηθούν σε οποιαδήποτε μέτρα αυτοπροστασίας.

  -Πολλά από τα ατυχήματα προκαλούνται από τους οδηγούς των ρυμουλκών σκαφών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν σωστά τις αποστάσεις με αποτέλεσμα τα φουσκωτά και οι αναβάτες να ταλαντεύονται ανεξέλεγκτα ενάντια σε άλλα σκάφη, αποβάθρες και άλλα αντικείμενα.

  -Οι πολλαπλοί αναβάτες αποτελούν επίσης κίνδυνο καθώς συγκρούονται μεταξύ τους όταν το φουσκωτό αναπηδά ή στρίβει, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

  Για τους Σκιέρ/Αναβάτες

  Συστάσεις για ασφαλή χρήση εξοπλισμού θαλάσσιου σκι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν καλό κολύμπι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα βασικά σύμβολα επικοινωνίας.

  • Συνιστάται πάντα η χρήση ατομικής συσκευής επίπλευσης για τα παιδιά και τους νέους.

  • Οι αρχάριοι θα πρέπει να κάνουν σκι σε περιοχές περιφραγμένες, με ήρεμα νερά χωρίς άλλους χρήστες σε κοντινή απόσταση.

  • Σε νερά κρύα, συνιστάται η χρήση στολής και ακόμα και σε νερά θερμότερα συνιστάται η χρήση γιλέκου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών-εκδορών.

  • Ειδικά για τα κορίτσια συνιστάται η χρήση στολής.

  • Όσοι ενοικιάζουν εξοπλισμό για σκι πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη εμπορική εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες ασφαλείας.

  • Συιίστάται η χρήση κράνους και γαντιών για τα παιδιά και τους νέους.

  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών πρέπει πάντα να φορούν κράνη και ατομικές συσκευές επίπλευσης.

  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να πιάσουν το σχοινί ρυμούλκησης.

  Για τους Οδηγούς ρυμουλκών σκαφών

  Η σύγκρουση με τις προπέλες των ταχυπλόων είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία τραυματισμών για τους θαλάσσιους σκιέρ.


  • Οι οδηγοί των ρυμουλκών πρέπει να είναι έμπειροι οδηγοί, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ναυσιπλοΐας και έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

  Είναι υποχρεωτικό να έχουν την προβλεπόμενη άδεια από τον νόμο (του άρθρου 22 παρ. 2ι του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Νο 20).

  Πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχουν :

  άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και επί διετία τουλάχιστο, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και επί ένα τουλάχιστο έτος, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  άδεια εκπαιδευττή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, τη οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101 Β'/2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε εκμισθωτή πραγματικά και ενεργά υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.

  • Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στην ομάδα τους έναν επιβλέποντα δηλαδή έναν επιβάτη, ο ρόλος του οποίου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τον σκιέρ, το σχοινί ρυμούλκησης και τη γενικότερη περιοχή για επικείμενους κινδύνους.

  • Ο οδηγός δεν πρέπει να επιτρέπει σε άλλους επιβάτες να κάθονται στα πλαϊνά του σκάφους.

  • Το βάθος του νερού πρέπει να είναι το λιγότερο 1 μέτρο, και ο σκιέρ δεν πρέπει να απελευθερώνεται στα ρηχά.

  • Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν πιο συντηρητικά όρια ταχύτητας όταν ρυμουλκούν παιδιά χωρίς να υπερβαίνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

  • Οι οδηγοί που ρυμουλκούν φουσκωτά θα πρέπει να διατηρούν μέτραι ταχύτητα ώστε να πραγματοποιούν ανοιχτές στροφές με μικρή ταχύτητα.

  Ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την επιλογή και συντήρηση του εξοπλισμού.

  - Ο εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνει το σκάφος, το σχοινί ρυμούλκησης, τις δέστρες, τον ιατρικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό επικοινωνίας πρέπει να ελέγχεται σε ημερήσια βάση.

  - Τα σχοινιά ρυμούλκησης πρέπει να ξεπλένονται καθημερινά με γλυκό νερό για να αποφευχθεί η φθορά από την θάλασσα.

  -Οι στολές πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται με υποαλλεργικό προϊόν μετά από κάθε χρήση.

  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής:

  • Να έχετε πάντα παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/σχολής- το ένα για να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση και το άλλο για να βοηθάει στην έναρξη και στην επιστροφή αυτών που ασχολούνται με τα σπορ.
  • Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια βάρκα διάσωσης ή PWC, έτσι ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα έναν σκιέρ ή τους αναβάτες ενός φουσκωτού, όταν βρεθούν σε κίνδυνο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη γειτονική υπηρεσία διάσωσης στο νερό.
  • Να είστε βέβαιος ότι όλα τα μέλη του προσωπικού , είτε στην ξηρά είτε στο νερό , μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ασυρμάτων VHF ή μίας παρόμοιας συσκευής.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος , τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές τις καιρικές συνθήκες (άνεμο, νερό)

  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • ο θαλάσσιο σκι είναι ένα άθλημα που στην τουριστική του μορφή είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στη χώρα μας, γι’ αυτό το λόγο οι προσφερόμενες υπηρεσίες σε κάποια σχολή τουριστικού σκι ή σε κάποιο όμιλο θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια. Ο υπεύθυνος της σχολής ή ο προπονητής θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας ώστε το θαλάσσιο σκι να γίνει πραγματική διασκέδαση και όχι μία επικίνδυνη ενασχόληση για τους λουόμενους της ακτής.
  Εκτός από τον προπονητή θα πρέπει και ο οδηγός του σκάφους να είναι ικανός να “τραβήξει” τον σκιέρ και να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε το οδήγημα να είναι σωστό, ευχάριστο και ακίνδυνο.

  Ο οδηγός του σκάφους πρέπει:
  1. Να γνωρίζει τη λειτουργία του σκάφους και τον χειρισμό του.
  2. Να έχει βοηθό- παρατηρητή στο σκάφος.
  3. Να γνωρίζει τα σήματα επικοινωνίας με τον σκιέρ
  4. Να γνωρίζει να οδηγεί σκάφος με σκιέρ.
  5. Να γνωρίζει τι επιπέδου σκι μπορεί να κάνει ο σκιέρ ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την ταχύτητα του σκάφους.
  6. Να γνωρίζει καλά την περιοχή που θα κινηθεί για να μην έχει προβλήματα (ρηχά νερά, βράχοι, κλπ).
  7. Να φροντίσει ώστε να υπάρχει στο σκάφος καθρέπτης για να βλέπει πίσω τον σκιέρ ώστε να μην γυρίζει συνεχώς πίσω.
  8. Να οδηγεί το σκάφος μακριά από πλαζ, βάρκες, αγκυροβόλια, προκυμαίες, βράχια, κλπ.
  9. Να μην οδηγεί πίσω από άλλο σκάφος που κινείται.

  Ο σκιέρ πρέπει:
  1. Να γνωρίζει κολύμπι.
  2. Να φοράει πάντα το σωσίβιό του.
  3. Να ακούει το δάσκαλο-προπονητή και να κάνει πάντα αυτό που του λέει.
  4. Να γνωρίζει τα σήματα επικοινωνίας.
  5. Να μην κάνει σκι πέρα από τις δυνάμεις του.
  6. Να μην κάνει επικίνδυνο σκι.
  7. Να μην κάνει σκι χωρίς καλό φωτισμό.

  Τριάντα σημεία που πρέπει να προσέχετε όταν κάνετε θαλάσσιο σκι
  Το άθλημα του θαλάσσιου σκι συνδυάζει τον αθλητισμό και τη διασκέδαση. Επειδή όμως οι ταχύτητες είναι υψηλές, το άθλημα αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Ακολουθώντας πάντως ορισμένους βασικούς κανόνες αυξάνετε την ασφάλεια του σκιέρ αλλά και τη δική σας.

  1. Να φοράτε πάντα σωσίβιο.
  Διαλέξτε ένα τύπο που να είναι ασφαλής, από μαλακό υλικό, όχι φουσκωτό, χωρίς κοφτερά σημεία, κατά προτίμηση γιλέκο σωσίβιο. Ελέγξετε ότι το σωσίβιο έχει την έγκριση ενός αρμόδιου φορέα, συνήθως των Αμερικάνικων Λιμενικών Αρχών (US Coast Guard). Το σωσίβιο θα σας επιτρέψει να επιπλεύσετε αλλά και να μειώσετε το κτύπημα στο νερό, ακόμα και μετά από ένα άσχημο πέσιμο.

  2. Επιμένετε να υπάρχει και δεύτερο άτομο “παρατηρητής” στο σκάφος το οποίο θα σας παρακολουθεί και θα μεταφέρει στον πιλότο τα τυχόν σινιάλα σας. Το άτομο αυτό είναι προτιμότερο να μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί.

  3. Βεβαιωθείτε ότι ο σκιέρ, ο πιλότος και ο “παρατηρητής” στο σκάφος γνωρίζουν τα διάφορα σινιάλα για να είναι δυνατή η επαφή αν θελήσει ο σκιέρ να δείξει κάτι στον οδηγό ή αντίθετα (π.χ. αλλαγή πορείας, κούραση, μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητα κλπ).

  4. Όταν το σκάφος κινείται, οι επιβάτες και ο πιλότος να είναι πάντα καθισμένοι στα καθίσματα και όχι πάνω στην κουπαστή ή στην πλάτη των καθισμάτων.

  5. Ο πιλότος του σκάφους πρέπει πάντα να οδηγεί βάσει των αναγκών και επιθυμιών του σκιέρ κρατώντας την ανάλογη διεύθυνση και ταχύτητα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο πιλότος και ο σκιέρ να συναγωνίζονται. Οι ξαφνικές μανούβρες του σκάφους είναι πολύ επικίνδυνες για την ασφάλεια του σκιέρ και των επιβατών του σκάφους.

  6. Ο πιλότος του σκάφους πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να τηρεί όλες τις ασφαλείς αποστάσεις από θαλάσσιους χώρους που προορίζονται για άλλα θαλάσσια σπορ όπως χώρους λουομένων, άλλα σκάφη ταχύπλοα και ιστιοπλοϊκά ή καταδύτες, κλπ. Επίσης δεν πρέπει ποτέ να οδηγεί κοντά στην ξηρά, σε επιπλέοντα αντικείμενα, λιμάνια ή θαλάσσιους χώρους με άλλες χρήσεις.

  7. Μετά από ένα πέσιμο ο σκιέρ πρέπει πάντα να υποδεικνύει ότι είναι καλά στην υγεία του σηκώνοντας και τα δύο χέρια ψηλά πάνω από το κεφάλι . Αυτός είναι ένας τρόπος για να καταλάβει αμέσως ο πιλότος ή παρατηρητής από το σκάφος ότι ο σκιέρ δεν έχει τραυματισθεί.

  8. Σε περίπτωση που ένας σκιέρ πέσει σε μία περιοχή που κινούνται και άλλα σκάφη πρέπει να σηκώνει το σκι του κατακόρυφα, με το μισό του τουλάχιστον μήκος έξω από το νερό. ‘Έτσι θα γίνει αμέσως αντιληπτή η θέση του από οποιοδήποτε σκάφος.

  9. Πάντα να ελέγχετε τη θαλάσσια περιοχή στην οποία θα κάνετε σκι. Το κτύπημα ενός σκάφους ή ενός σκιέρ σε κάποιο αντικείμενο μέσα στο νερό μπορεί να καταστρέψει το σκάφος ή να πληγώσει τον σκιέρ. Ελέγχετε ότι το βάθος του νερού είναι τουλάχιστον 1,50μ. στην περιοχή που κάνετε σκι και τουλάχιστον 1,50μ. με 1.80μ. όταν κάνετε άλμα ή Barefoot (σκι χωρίς πέδιλα).

  10. Ποτέ μην οδηγείτε το σκάφος πίσω ακριβώς από άλλο σκάφος με σκιέρ και πάντα προσπαθείτε να απομακρύνεστε από το άλλο σκάφος αν σας ακολουθεί πολύ κοντά. Είναι εύκολο να συμβεί μία τραγωδία αν ένας σκιέρ ξαφνικά πέσει ακριβώς μπροστά από ένα σκάφος που τον ακολουθεί.

  11. Σβήνετε πάντα τη μηχανή όταν ο σκιέρ προσπαθεί ν’ ανέβει πάνω στο σκάφος. Οι έλικες μερικές φορές γυρίζουν έστω και αν η μηχανή είναι χωρίς ταχύτητα (στο νεκρό). Ατύχημα μπορεί να συμβεί αν κατά λάθος μπει ταχύτητα και η μηχανή είναι αναμμένη.

  12. Να είστε σίγουροι ότι το σχοινί είναι τελείως τεντωμένο πριν δώσετε το σήμα “Πάμε”. Ασυνεννοησία μεταξύ σκιέρ και πιλότου για την κατάλληλη στιγμή εκκίνησης μπορεί να προξενήσει ατύχημα στον σκιέρ.

  13. Ελέγχετε ώστε οι αρχάριοι σκιέρ να λαμβάνουν ιδιαίτερη προσοχή από τον οδηγό και τον παρατηρητή του σκάφους. Στις πρώτες προσπάθειες ενός αρχάριου προσέχετε ή ταχύτητα του σκάφους (ανάλογα με την ηλικία και το βάρος του σκιέρ) να μην ξεπερνά τα 22mp/h. Η ιδιαίτερη προσοχή, η ήρεμη αύξηση της ταχύτητας και οι ανοικτές στροφές του σκάφους προσφέρουν ευχάριστη διαδρομή σε κάθε αρχάριο.

  14. Μην κάνετε σκι κατ’ ευθεία πάνω σε πλωτή εξέδρα ή παραλία. Η πιο ασφαλής μέθοδος για να σταματήσει κανείς μία βόλτα, είναι να σταματήσει ο σκιέρ πίσω ακριβώς από το σκάφος (ανάμεσα από τα κύματά του), ενώ το σκάφος θα πλέει παράλληλα προς την πλωτή εξέδρα ή την παραλία. Μετά το σκιέρ δεν έχει παρά να κολυμπήσει μέχρι το σκάφος και να ανέβει πάνω.

  15. Μην κάνετε σκι πολύ κοντά σε πλωτές εξέδρες ή σκάφη ή σταθερές κατασκευές, με σκοπό να βρέξετε τους ανθρώπους που είναι πάνω. Αφ’ ενός μεν δυσφημίζετε το άθλημα του θαλάσσιου σκι, αφ’ ετέρου κινδυνεύετε να τραυματιστείτε χτυπώντας πάνω σε κάποιο αντικείμενο λόγω κακού υπολογισμού μιας στροφής.

  16. Ποτέ μην τυλίγετε το σχοινί γύρω από οποιοδήποτε μέλος του σώματος ή τοποθετήσετε τη λαβή πίσω από το λαιμό ή ανάμεσα από τα πόδια ή να περάσετε ένα χέρι ή πόδι μέσα στη λαβή. Σε περίπτωση πτώσης μπορείτε να τραυματιστείτε σοβαρά.

  17. Οι επιβάτες του σκάφους δεν πρέπει ποτέ να τραβήξουν το σχοινί με τον σκιέρ μαζί κοντά στο σκάφος. Αν ο σκιέρ πέσει εκείνη τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος το σχοινί ή η λαβή να τραυματίσουν είτε τους επιβάτες είτε τον σκιέρ.

  18. Να αντικαταστήσετε ή να διορθώνετε οποιοδήποτε πρόβλημα στα σχοινιά, τις λαβές ή τη βάση πρόσδεσης του σχοινιού. Ένα ξαφνικό π.χ., σπάσιμο του σχοινιού μπορεί να επιφέρει τραυματισμό του ανέμελου σκιέρ.

  19. Αποφεύγετε να τρέχετε με το σκάφος και το σχοινί στο νερό. Είναι προτιμότερο να μαζεύετε το σχοινί μέσα στο σκάφος μετά το τέλος του γύρου ενός σκιέρ. Το ελεύθερο σχοινί στο νερό ενός σκάφους που τρέχει μπορεί να προκαλέσει ατύχημα σε λουόμενους ή στους επιβάτες του σκάφους.

  20. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε πολύ σφιχτές δέστρες στο σκι διότι αν τα σκι δεν βγουν σε περίπτωση πτώσης, μπορεί να συμβεί ατύχημα. Ορισμένες μοντέρνες δέστρες (high wrap boots) προσφέρουν άψογη εφαρμογή και στήριξη στο πόδι αλλά δεν δίνουν το πλεονέκτημα του εύκολου βγαλσίματος σε περίπτωση μιας πτώσης.

  21. Να χρησιμοποιείτε μηχανισμό ταχείας απασφάλισης (release mechanism) και ικανό χειριστή όταν κάνετε φιγούρες με το σχοινί στο πόδι (toehold tricks). Χωρίς το μηχανισμό αυτό οποιαδήποτε πτώση μπορεί να επιφέρει τραυματισμό.

  22. Σταματήστε όλες τις δραστηριότητες με σκάφος στην περίπτωση μιας θύελλας.

  23. Πριν την καλοκαιρινή περίοδο ξεκινήστε φυσική προετοιμασία κάνοντας γυμναστική με πρόγραμμα. Έτσι θα αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και πιθανούς μικροτραυματισμούς λόγω των μυών σας που μπορεί να είναι λίγο “σκουριασμένοι”. Είναι προτιμότερο πάντα να κάνετε κάποια προθέρμανση πριν κάνετε σκι.

  24. Ποτέ μην κάνετε θαλάσσιο σκι αν αισθάνεστε κούραση διότι κινδυνεύετε να τραυματιστείτε.

  25. Αν κάνετε άλμα φοράτε πάντα ένα κράνος, ειδικά παντελονάκια και σωσίβιο γιλέκο.

  26. Αν κάνετε σκι χωρίς πέδιλα (barefoot) φοράτε πάντα την ειδική φόρμα με ενσωματωμένο σωσίβιο.

  27. Αν χρησιμοποιείτε μπάρα στο σκάφος προσέχετε ιδιαίτερα να μην στρίβετε απότομα για να γυρίσετε στον πεσμένο σκιέρ. Επίσης το βάρος της μπάρας μπορεί να αλλοιώσει τον κυματισμό του σκάφους.

  28. Προστατεύετε τον εαυτό σας από υποθερμία φορώντας ανάλογη φόρμα στην περίπτωση που κάνετε σκι με πολύ κρύο καιρό.

  29. Οι σκιέρ μπορούν να προστατευτούν από χτυπήματα σε περίπτωση μιας πτώσης φορώντας πάντα φόρμα ή παντελονάκι .

  30. Αποφύγετε να κάνετε μαζί δύο άτομα σκι πίσω από ένα σκάφος .