Καταμαράν με ηλεκτρική πρόωση

 •  

  1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους:

  α) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες και υπάρχουν λουόμενοι

  Στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

  β) σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή,

  γ) εφόσον ο χρησιμοποιούμενος συσσωρευτής δεν είναι κλειστού τύπου και δεν φέρει γενικό διακόπτη παροχής,

  δ) εφόσον ο εξωλέμβιος ηλεκτρικός κινητήρας δεν έχει την έλικά του εντός προστατευτικού κλωβού και η ισχύς του υπερβαίνει τα τέσσερα (04) KW,

  ε) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

  στ) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου,

  ζ) όταν το συνολικό βάρος εφοδίων και επιβαινόντων υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) κιλά.

  2. Απαγορεύεται:

  α) χειρισμός τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα έξη (16) ετών καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβαση ή ο χειρισμός τους επιτρέπεται εφόσον γνωρίζουν κολύμβηση και επιβαίνουν και ενήλικα άτομα.

  β) Η επιβίβαση περισσότερων των τριών (03) ατόμων.

  3. Ο χειριστής τους επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

  4. Το σκάφος φέρει υποχρεωτικά τα ακόλουθα εφόδια:

  - ατομικά σωσίβια για τους επιβαίνοντες,

  - ένα καπνογόνο,

  - κουπιά,

  - άγκυρα με σχοινί

  - κυκλικό σωσίβιο με σχοινί 15 μέτρα,

  - ένα πυροσβεστήρα αφρού ή CO2 ή σκόνης,

  - ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες,

  - τρία βεγγαλικά,

  - ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και

  - φαρμακείο.

  5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού πλην της περ. στ) της παραγράφου 1 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη χρησιμοποίηση του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής για ιδιωτική χρήση