Jetpack-Jetovator-Flyboard

 • 1. Το αναφερόμενο στο θέμα καινοφανές θαλάσσιο μέσο αποτελεί παρελκόμενο εξάρτημα θαλασσίων μοτοποδηλάτων (με τη μορφή ειδικής εξάρτησης στην πλάτη του χειριστή επί της οποίας προσαρμόζονται δυο ακροφύσια ). Ειδικότερα, το προαναφερόμενο εξαρτήμα συνδέεται με σκάφος τύπου jet ski μέσω ενός σωλήνα, δια του οποίου διοχετεύεται νερό με πίεση και η ώθηση του νερού χρησιμοποιείται για την ανύψωση του εξαρτήματος και του χρήστη στον αέρα, ο δε χρήστης έχει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσης της ώθησης του νερού.

  2. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄444/1999), όπως ισχύει, εγκρίνουμε την εκμίσθωση εξοπλισμού θαλασσίων μοτοποδηλάτων για υδροπροωθούμενη ανύψωση, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.


  3. Για την εκμίσθωση εξοπλισμού υδροπροωθούμενης ανύψωσης πρέπει:

  1. Ο χειριστής του θαλασσίου μοτοποδηλάτου να είναι ο εκμισθωτής, ο οποίος να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
  2. Κατά την κίνηση και κυκλοφορία του μέσου να τηρούνται οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972» (ΔΚΑΣ ’72).
  3. Με αποκλειστική ευθύνη του εκμισθωτή και σε κάθε περίπτωση πριν τη χρήση του εξοπλισμού:
   αα) να ενημερώνεται πλήρως ο μισθωτής – χρήστης σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς σύνδεσης και χρήσης του, καθώς και για την υποχρεωτική τήρηση των οδηγιών – μέτρων ασφαλείας του κατασκευαστή και
   ββ) να γίνεται σχολαστικός έλεγχος της κανονικής και ασφαλούς σύνδεσης του εξοπλισμού ανύψωσης με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο.
  4. Ο χρήστης να φέρει:
   αα) Προστατευτική αδιάβροχη στολή.
   ββ) Ατομικό σωσίβιο.
   γγ) Προστατευτικό κράνος.
  5. Ο χειριστής του θαλασσίου μοτοποδηλάτου να φέρει σύστημα αυτόματης σβέσης (quick stop).
  6. Η εκκίνηση και η επιστροφή του μέσου να γίνεται εντός οριοθετημένου διαύλου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων και με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (05) κόμβων.

  4. Απαγορεύεται:
  α. Η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για άνω του ενός (01) εξοπλισμού υδροπροωθούμενης ανύψωσης.
  β. Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) ετών, καθώς και από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή άλλων τοξικών ουσιών.
  γ. Η χρησιμοποίησή του πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου, καθώς και όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ένταση ανέμου άνω των τεσσάρων (04) BF - ύψος κύματος άνω του ενός (01) μέτρου).
  δ. Η χρησιμοποίησή του όταν το βάθος θάλασσας είναι μικρότερο των τεσσάρων (04) μέτρων.
  ε. Η χρησιμοποίησή του σε απόσταση:
  αα) Μεγαλύτερη των δύο (02) ναυτικών μιλίων από την ακτή.
  ββ) Μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.
  γγ) Μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δε σημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
  δδ) Μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από ακτές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι ή/και πλωτοί σημαντήρες.
  εε) Μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων από σημαντήρες που επισημαίνουν υποβρύχιες δραστηριότητες.
  στστ) Μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, πλωτές εξέδρες, βράχους και άλλα εμπόδια.
  στ. Η χρησιμοποίησή του εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων και σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ν. μιλίου περιμετρικά από τις εισόδους αυτών.
  ζ. Η κυκλοφορία του με ταχύτητα μεγαλύτερη των δεκαοκτώ (18) κόμβων και σε ύψος (μέγιστη κάθετη απόσταση του σωλήνα από την επιφάνεια της θάλασσας) μεγαλύτερο των τεσσάρων (04) μέτρων.
  η. Η χρησιμοποίησή του από αριθμό ατόμων μεγαλύτερο του προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή.


  5. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις, καθώς και τα στοιχεία του θαλασσίου μοτοποδηλάτου, μαζί με τυχόν εφεδρικό, που διαθέτει ο εκμισθωτής και στο οποίο συνδέεται ο εξοπλισμός ανύψωσης, να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.


  6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων (Β΄444/1999), όπως ισχύει.