Catamaran

 • 1. Απαγορεύεται:

  (α) Ο χειρισμός τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβαση στα CΑΤΑMΑRΑΝ και ο χειρισμός τους επιτρέπεται εφόσον:

  1. μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και

  2. επιβαίνει στο Catamaran και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει υποχρεωτικά κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται Catamaran και

  3. εφόσον πρόκειται για εκμισθούμενο Catamaran αυτό δεν πρέπει να απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης επί του αιγιαλού ή το συγκεκριμένο σημείο θαλάσσιου χώρου, ενώ ο εκμισθωτής ή ο υπεύθυνος, που έχει ορισθεί από αυτόν οφείλει να παρακολουθεί συνεχώς με πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο την πορεία του Catamaran

  4. Στην ανωτέρω περίπτωση iii), εάν πρόκειται για μονοθέσιο Catamaran τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από το Catamaran κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

  (β) Η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

  (γ) Η επιβίβαση περισσοτέρων, από όσα προβλέπονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων, ατόμων.

  (δ) Η κυκλοφορία τους σε απόσταση μικρότερη από εκατό (100) μέτρα από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

  2. Οι επιβαίνοντες οφείλουν να φέρουν κατάλληλες ατομικές σωσίβιες ζώνες.

  3. Τo CATAMARAN είναι εγγεγραμμένo σε λεμβολόγια-Β.Ε.Μ.Σ. και έχουν γραμμένα στις δύο πλευρές τους τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής τους στα βιβλία αυτά.

   

   

   

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.