Catamaran

 • 1. Απαγορεύεται:
  α) η κυκλοφορία του catamaran όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  β) η κυκλοφορία του catamaran σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι και εντός των ορίων των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,
  γ) η επιβίβαση στο catamaran περισσοτέρων ατόμων από όσα προβλέπονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων,
  δ) Ο χειρισμός του catamaran από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα, η επιβίβαση στο catamaran και ο χειρισμός του επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:
  δα) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τον Α.Κ., o oποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση,
  δβ) εφόσον επιβαίνει στο catamaran και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται catamaran,
  δγ) εφόσον, στην περίπτωση εκμισθούμενου catamaran, αυτό δεν απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων μέτρων από τη θέση δραστηριοποίησης του εκμισθωτή και υπό τον όρο ότι ο εκμισθωτής ή ο υπεύθυνος, που έχει ορισθεί από αυτόν, παρακολουθεί συνεχώς, με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση του, μέσο, την πορεία του catamaran,
  δδ) στην υποπερ. δγ) εάν πρόκειται για μονοθέσιο catamaran, ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο, συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο, κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό μέτρων από το catamaran, κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του. Οι ανήλικοι που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνουν τους δύο και ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.
  2. Όλοι οι επιβαίνοντες φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
  3. Τo catamaran είναι εγγεγραμμένo σε λεμβολόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ. και έχει γραμμένο, στις δύο πλευρές του, το όνομα και τον αύξοντα αριθμό εγγραφής του στο λεμβολόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ.

   

   

   

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.