Κανό

 • 1. Απαγορεύεται:
  α) η κυκλοφορία κανό και καγιάκ όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  β) η κυκλοφορία κανό και καγιάκ σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή,
  γ) η χρησιμοποίηση κανό και καγιάκ από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, τα οποία δε γνωρίζουν κολύμβηση, καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε ετών για τα κανό και δέκα οκτώ ετών για τα καγιάκ. Στην περίπτωση χρήσης κανό από άτομο μικρότερης ηλικίας απαιτείται συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τον Α.Κ., o oποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση, το δε άτομο μικρότερης ηλικίας εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο, που έχει ορισθεί από αυτόν, μέχρι την απόσταση των εκατό μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δεν συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, ο εκμισθωτής ή άλλο, συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο, κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή.
  δ) η κυκλοφορία κανό και καγιάκ όταν επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα η κατασκευάστρια εταιρία προβλέπει, για τον συγκεκριμένο τύπο του κανό ή του καγιάκ.
  2. Οι επιβαίνοντες στο κανό και στο καγιάκ φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
  3. O χειριστής κανό και καγιάκ επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

   

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.

 • Τα αθλήματα του κανό και καγιάκ αποτελούν δύο από τις δημοφιλείς δραστηριότητες με σκάφος. Πολλοί θεωρούν ότι το κανό είναι εύκολο άθλημα. Εντούτοις, χρειάζεται να διαθέτει κανείς κωπηλατικές ικανότητες και γνώση χειρισμού σκάφους. Τα κανό ενίοτε ανατρέπονται. Όσοι πνισμοί συμβαίνουν, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν φορούν γιλέκα-ασφαλείας κατά την ανατροπή. Πολλές ανατροπές οφείλονται σε απότομες κινήσεις. Η παρουσία των παιδιών αυξάνει την ανάγκη για επιπλέον βοήθεια. Το καγιάκ ως μέσο αναψυχής ανθεί αυτήν την περίοδο. Η κατάβαση ήρεμου ποταμού ή λίμνης, αποτελεί χαλαρωτικό τρόπο διασκέδασης ενώ σε πιο άγρια νερά, το συγκεκριμένο σπορ εξελίσσεται σε πραγματική περιπέτεια γεμάτη ρίσκα και δράση. Ακόμη και στα ήρεμα νερά το καγιάκ εγκυμονεί κινδύνους, όπως ανατροπή, υποθερμία, τραυματισμό από σύγκρουση σε υφάλους ή τραυματισμό από κουπί.

  Κανό και Καγιάκ: Ενίοτε επικίνδυνο για παιδιά και νέους 

  Τι κινδύνους εγκυμονεί το κανό:

  -Τα παιδιά δυσκολέυονται να παραμείνουν ήσυχα για πολλή ώρα.

  - Τα παιδιά συνήθως δυσκολεύονται να ελέγξουν την κύστη τους και δεν πρέπει να ουρούν ενώ το κανό βρίσκεται εν κινήσει, λόγω κινδύνου ανατροπής του.

  -Σε περίπτωση ανατροπής, οι ανήλικοι δεν διαθέτουν τις ίδιες δυνάμεις να κολυμπήσουν πίσω στο κανό ή να το επαναφέρουν.

  -Η πιο σημαντική οδηγία είναι: "Ποτέ μην εγκαταλείπετε το σκάφος!". Μετά την ανατροπή, επαναφέρουμε το σκάφος και το κρατάμε μέχρι να έρθει βοήεθια. Εναλλακτικά, το κρατάμε με το ένα χέρι -κάτω από τη μασχάλη- και με το άλλο κολυμπάμε μέχρι την πλησιέστερη όχθη.

  -Ποτέ μην δένετε τα παιδιά στο σκάφος, καθώς σε περίπτωση ανατροπής, ενδέχεται να πνιγούν.

  -Τα παιδιά υποφέρουν από κρύο και υποθερμία πολύ γρηγορότερα από ό,τι οι ενήλικες.

  -Τα παιδιά δεν έχουν τη φυσική δύναμη να εκτελέσουν πολλές από τις τεχνικές αυτοδιάσωσης ή βοήθειας.

  Συστάσεις σχετικά με την ενοικίαση και την λειτουργία του εξοπλισμού κανό και καγιάκ:

  • Το σωσίβιο-γιλέκο είναι πάντοτε απαραίτητο και για όλους.

  • Τα παιδιά που κάθονται στο δάπεδο του κανό πρέπει να χρησιμοποιούν μαξιλαράκι,ούτως ώστε να είναι άνετα και να προστατεύονται από τηνυγρασία και το ψύχος.

  • Τα μικρά παιδιά μπορούν να προμηθεύοντια μικρά κουπιά, ούτως ώστε να συμμετέχουν κι αυτά όσο μπορούν στην κοινή δραστηριότητα, ακόμη κι αν η συμβολή τους δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Επιπλέον, πρέπει να φορούν γάντια, ώστε να αποφεύγονται οι φουσκάλες στα χέρια. Τα παιδιά δεν πρέπει επ΄ ουδενί να χρησιμοποιούν κουπιά που είναι πολύ μεγάλα για αυτά.

  • Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κάθονται με ασφάλεια , πότε να μην γέρνουν ποτέ δεξιά ή αριστερά, να μην προσπαθούν ποτέ να φτάσουν ένα αντικείμενο μέσα στο νερό και να ζητούν βοήθεια εάν θελήσουν να αλλάξουν θέση. 

  • Μην δένετε το παιδί ή το σωσίβιο-γιλέκο του στο κανό ή το καγιάκ, γιατί μπορεί να αποτελέσει αιτία πνιγμού.


  • Μη δένετε πάρα πολλά αντικείμενα ή παιχνίδια με κανό, καθώς υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής και πνιγμού.

  • Πριν ξεκινήσετε τη βόλτα σας με καγιάκ, πρέπει να εκτελέσετε με τα παιδιά και τους λοιπούς επιβάτες ένα σενάριο ανατροπής και διάσωσης, ώστε να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι.


  • Παιδιά που ζυγίζουν λιγότερο από 45 κιλά δεν πρέπει να ανεβαίνουν σε καγιάκ δύο επιβατών, πρέπει να προτιμούν τα 3πλά καγιάκ, ενώ στις άλλες 2 θέσεις πρέπει να κάθονται άτομα με κανονικό βάρος.


  • Κάθε παιδί πρέπει να προστατεύεται από ένα έμπειρο ενήλικα.

  • Σε βόλτες με πολλά παιδιά θα πρέπει να υπάρχει και συνοδευτικό σκάφος.

  Προϋποθέσεις ασφαλείας κατά την επιλογή και συντήρηση εξοπλισμού

  -Τα κανό ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί από ανήλικους ή αρχάριους πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει επιπλέον σταθερότητα και να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωρά τουλάχιστον δύο ενήλικες συνοδούς.

  -Τα ενωμένα κανό έχουν περισσότερες πιθανότητες βύθισης. Σε πολύ ήρεμα νερά, τα συνδεδεμένα κανό παρέχουν επιπλέον σταθερότητα και μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες να πλοηγούν καλύτερα. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι συνθήκες αλλάξουν ή που το ένα από τα κανό πάρει νερό τότε οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από ό,τι για κάθε κανό μεμονωμένα. Βέβαια, ένας μηχανισμός αποσύνδεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να αποτρέπει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο. Τα κανό θα πρέπει να έχουν ικανότητα επίπλευσης, ακόμη κι όταν είναι γεμάτα με νερό μετά από μία ανατροπή. Αυτό το πρότυπο ασφαλείας, παρότι υποχρεωτικό για τον κατασκευαστή, θα πρέπει να ελέγχεται και από τον χρήστη. Προσπαθήστε να βυθίσετε το σκάφος γεμίζοντας το με νερό. Το σκάφος θα πρέπει να επιπλέει τόσο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα άνωσης στους επιβάτες που έχουν βρεθεί στο νερό. Εάν το σκάφος δεν περάσει το τεστ, τότε θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης της πλευστότητας.

  Τα καγιάκ "Sit on Top (SOT) διαθέτουν κλειστό κύτος και αποτελούν καλή εναλλακτική για τα παιδιά και τους αρχάριους, καθώς μπορούν να ξανανέβουν εύκολα επάνω τους μετά από μια ανατροπή.

  Ετοιμότητα ομάδας:
  • Να έχετε παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης / σχολής – ώστε ο ένας να μιλάει με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση, και ο άλλος για να βοηθάει στην έναρξη και επιστροφή αυτών που ασχολούνται με το σπορ.
  • Ελέγχετε συνέχεια τον καιρό, προκειμένου να είστε ενήμεροι για ενδεχόμενη επιδείνωση του καιρού.
  • Διασφαλίστε ότι τα μέλη της ομάδας σας έχουν πάρει εκπαίδευση καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης και πρώτων βοηθειών.
  • Ο εξοπλισμός του κανό θα πρέπει να περιλαμβάνει κιάλια, ραδιοεπικοινωνία VHF, σφυρίχτρες, κουτί πρώτων βοηθειών, συμπληρωματικό κουπί, φιάλη οξυγόνου και φωτοβολίδες.
  • Το καγιάκ απαιτεί όλα τα ανωτέρω, κι επιπλέον σχοινί και μαχαίρι.
  • Όλα τα αντικείμενα θα πρέπει να φυλάσσονται σε αδιάβροχα επιπλέοντα δοχεία ή στο αντίστοιχο ερμάριο του καγιάκ.
  • Εάν ηγείστε μια περιήγησης, διατηρείτε ένα σχέδιο ασφαλείας. Οι μεγάλες ομάδες παιδιών θα πρέπει να συνοδεύονται από σωστική λέμβο και δη όχι μακριά από την ακτή. Ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να εξηγεί στα άλλα μέλη με σαφήνεια  και σε γλώσσα κατανοητή, τους κινδύνους που ελλοχεύουν και τους κανόνες ασφαλείας. Η άγνοια της γλώσσας μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος, από την άποψη της άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και της ευθύνης για την ανεπιτυχή επικοινωνία των κανονισμών. 

  *Source : Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής