Ιστιοσανίδα

 • 1. Απαγορεύεται:
  α) η χρησιμοποίηση της ιστιοσανίδας όταν επικρατεί ένταση ανέμου άνω των επτά μποφόρ ή άνω των εξήντα ενός χλμ/ώρα, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  β) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
  γ) η κυκλοφορία ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,
  δ) η χρησιμοποίηση της ιστιοσανίδας από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι ετών και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομο, η χρησιμοποίηση ιστιοσανίδας επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:
  δα) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τον Α.Κ., o oποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και
  δβ) με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν, με σχέση εργασίας, προσώπου, με κατάλληλο, κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα μέτρων από την ιστιοσανίδα, κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Οι ανήλικοι που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνουν τους δύο και ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.
  2. Το άτομο που χρησιμοποιεί την ιστιοσανίδα φέρει ατομική σωσίβια ζώνη.
  3. Όταν η εκκίνηση ιστιοσανίδας γίνεται από την ξηρά ή κατά την επιστροφή της στην ξηρά, καταβάλλεται, από αυτόν που τη χρησιμοποιεί, η δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.

   

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.

 • Η ιστιοσανίδα (windsurfing) είναι μία από τις πιο διαδεδομένες και γνωστές θαλάσσιες δραστηριότητες.

  Με σωστή εξάσκησηκαι προφυλάξεις ασφαλείας, το windsurfing είναι σχετικά ασφαλής δραστηριότητα, αλλά η απρόβλεπρη φύση των μετεωρολογικών συνθηκών (άνεμος και νερό) σε συνάρτηση με τις υψηλές ταχύτητες που ακόμα και οι αρχάριοι μπορούν να αναπτύξουν γρήγορα είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου και σοβαρούς τραυματισμούς λόγω συγκρούσεων ή πτώσεων.
  Υπάρχουν πολλές σχολές που κάνουν ειδικά μαθήματα windsurfing για παιδιά. Είναι απαραίτητο τα παιδιά να συμμετέχουν σε μαθήματα windsurf, συνεπώς το γεγονός αυτό αυξάνει την ευθύνη των εκπαιδευτών για την σωστή κατάρτιση των νέων. Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν γρήγορα όπως οι ενήλικες, τις διαφορετικές συνθήκες (νερού ή αέρα) ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

  Πολλοί τραυματισμοί στο windsurfing προκαλούνται από τα άλματα και τις πτώσεις. Διαστρέμματα στους μύες και στους τένοντες είναι πολύ συνηθισμένοι, επίσης συχνοί είναι οι τραυματισμοί στον αυχένα. Ενώ το διάστρεμμα από μόνο του δεν είναι τόσο σοβαρό, μπορεί όμως να προκαλέσει πάρα πολύ πόνο στον windsurfer σε σημείο τέτοιο που να μην μπορεί να συγκρατήσει τον εξοπλισμό με την απαραίτητη δύναμη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο σοβαρό πρόβλημα, όπως το γίνει μία σύγκρουση ή ακόμη και να καταστεί αδύνατη η επιστροφή του στην ακτή.

  Γιατί το windsurfing μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα παιδιά και τους νέους:

  Σαν αρχάριοι είναι δύσκολη η σωστή εξάσκηση του windsurfing. Για να αποτραπούν τραυματισμοί πρέπει να είναι σωστή η τοποθέτηση του σώματος, η οποία όμως χρειάζεται πολή εξάσκηση για να την επιτύχει ο αθλούμενος. Τα παιδιά λόγω της καταπόνησης είναι πιο επιρρεπή σε τραυματισμούς και κούραση. Οι νέοι άνθρωποι που κάνουν windsurfing σε βαθιά νερά με λουόμενους και βάρκεσ πλησίον τους μπορεί να δυσκολευτούν να ακολουθήσουν τους κανόνες ασφαλείας όταν αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Τα μικρά παιδιά έχουν ένα παραπάνω μειονέκτημα αφού δεν μπορούν να αντιληφθούν τα ρεύματα του αέρος και τις θάλασσας. Ένα παιδί πρέπει να είναι δεινός κολυμβητής για να ανταπεξέλθει γιατί κατά τη διάρκεια του windsurfing δαπανάται πολύς χρόνος και ενέργεια μέσα και έξω από το νερό. Τα παιδιά πρέπει να έχουν προπονηθεί να επανέρχονται στην ιστιοσανίδα ελέγχοντας το κατάρτι και το πανί μόνα τους. Ισορροπία και καλή φυσική κατάσταση είναι απαραίτητα στοιχεία για αυτό το άθλημα. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα συνεχώς και να υπάρχει συνεχώς προδορική και οπτική επαφή επειδή συνήθως δεν συνειδητοποιούν εύκολα ότι είναι πολύ κουρασμένα ή ότι κρυώνουν υπερβολικά. 

  Συστάσεις για ενοικίαση windsurf και ενασχόληση με αυτό το σπορ:
  ● Όλοι όσοι κάνουν windsurfing πρέπει να καταλαβαίνουν και να τηρούν τους κανόνες πλεύσης και προσανατολισμού.
  ● Τα παιδιά, οι νέοι και οι αρχάριοι συνίσταται να χρησιμοποιούν βοηθητικά μέσα επίπλευσης.
  ● Οι αρχάριοι πρέπει να εξασκούν το άθλημα σε κλειστά, ήσυχα νερά.
  ● Σε δροσερά νερά η αδιάβροχη στολή είναι απαραίτητη, ενώ σε πιο ζεστά νερά συνίσταται η χρήση αδιάβροχης μισής στολής για να αποτρέπονται εκδορές στο δέρμα από τον εξοπλισμό.
  ● Όσοι επιθυμούν να ενοικιάσουν εξοπλισμό πρέπει προηγουμένως να έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική και τους κανόνες του αθλήματος.
  ● Σε αυτούς που νοικιάζουν εξοπλισμό για πρώτη φορά θα πρέπει το προσωπικό της επιχείρησης / σχολής να δώσει οδηγίες για τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού, και να ζητήσει να δει μία δοκιμαστική χρήση αυτού του εξοπλισμού από τους ενοικιαστές.
  ● Νέοι και αρχάριοι θα πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό, όπως παπουτσάκια του windsurf, και γάντια.
  ● Καταγράψτε τα ονόματα, τη διεύθυνση κατοικίας και τοπικές πληροφορίες επαφής για κάθε surfer σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  Οδηγίες σε όσους κάνουν windsurfing για την ασφάλεια τους:
  ● Ακολουθείτε πάντα τους κανόνες σωστής πλεύσης.
  ● Προσέχετε τις τοπικές σημάνσεις, σημαίες και τα σύμβολα ασφαλείας.
  ● Ελέγχετε δύο φορές σε κάθε κατεύθυνση πριν στρίψετε γρήγορα ώστε να αποφευχθεί σύγκρουση με ανθρώπους ή αντικείμενα.
  ● Ποτέ να μην εγκαταλείψετε την ιστιοσανίδα σε περίπτωση κινδύνου. Θα κολυμπήσετε και θα επιπλέετε καλυτερα όταν κρατάτε την ιστιοσανίδα, και θα είναι πιο εύκολο να σας βρουν.
  ● Επιστρέψτε στην ακτή μόλις αρχίσετε να νιώθετε κούραση ή αισθάνεστε πολύ ζέστη ή κρύο.
  ● Ακούτε τις ανακοινώσεις για τυχόν απότομες καιρικές αλλαγές.
  ● Όταν οι άνεμοι καταστούν πολύ δυνατοί, σηκώστε το πανί και καλέστε βοήθεια.
  ● Τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Να περιορίζεστε μέσα στα περιοριστικά όρια ασφάλειας και να αποφεύγετε τους κολυμβητές.

  Ποιους παράγοντες ασφάλειας να προσέχετε όταν είναι να επιλέξετε εξοπλισμό:
  Τα παιδικά πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο νέα μοντέλα windsurf που είναι ελαφρύτερα και έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Ωστόσο, τα νεότερα μοντέλα, είναι μικρότερα και πιο πλατιά, έτσι παρέχουν περισσότερη σταθερότητα.Υπάρχουν επίσης μικρότερου μεγέθους πανιά τα οποία απευθύνονται σε παιδιά. Ελαφριά βοηθητικά άνωσης για το χέρι είναι κατάλληλα για τα παιδιά. Ισχυροί ατομικοί μηχανισμοί πλευστότητας δεν συνίστωνται επειδή μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα του surfer να βγει έξω από το νερό σε περίπτωση πτώσης από την σανίδα. Αν χρησιμοποιούνται πιάστρες ποδιών πρέπει να εφαρμόζουν με ένα μηχανισμό απελευθέρωσης για να αποτρέπονται ατυχήματα ή παγίδευση κατά την πτώση.

  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής
  ● Να έχετε παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης / σχολής – ώστε ο ένας να μιλάει με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση, και ο άλλος για να βοηθάει στην έναρξη και επιστροφή αυτών που ασχολούνται με το σπορ.
  ● Το προσωπικό θα πρέπει να φροντίσει να επιθεωρεί τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση.
  ● Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και παροχή πρώτων βοηθειών.
  ● Κρατήστε τα κιάλια στο χέρι για την παρακολούθηση των πελατών, καθώς και μια δυνατή κόρνα και προειδοποιητικό φως για να επισημάνετε τυχόν δυσμενείς αλλαγές συνθηκών στο αέρα και στο νερό. Ελέγχετε τακτικά τις συνθήκες.
  ● Να έχετε πάντοτε διαθέσιμα μια βάρκα διάσωσης ή PWC, έτσι ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα έναν surfer που βρίσκεται σε κίνδυνο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη γειτονική υπηρεσία διάσωσης στο νερό.
  ● Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος, τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.
  *Πηγή : European Child Safety Alliance, Eurosafe; 2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.