Mini cruiser

 • 1. Απαγορεύεται:
  α) Η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και στις ήδη εκδοθείσες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 (Β’ 444/26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017 ή που εγκρίθηκαν ή εγκρίνονται με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017, απαγορεύεται η εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής:
  α) όταν πνέει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε μποφόρ ή άνω των τριάντα οκτώ χλμ/ώρα. β) όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.
  β) Η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.
  γ) Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18) ετών καθώς και από άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζει κολύμβηση.
  δ) Η επιβίβαση περισσοτέρων του ενός ατόμων.
  2. Ο χειριστής του ΜΙΝΙ CRUISER πρέπει να επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.
  3. Η εκκίνηση του ΜΙΝΙ CRUISER μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 27.

   

   

 • Διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη:

  1.Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων. 
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986: 
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον.
   
  2.Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1)  Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.
   
  3.Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.
   
  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:
   
  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.
   
  Διατάξεις των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001και των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη:
  4.Ορισμός ταχύπλοου σκάφους και ορισμός χειριστή ταχύπλοου σκάφους.
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
   
  «ταχύπλοο σκάφος» σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων.
   
  «χειριστής» περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και κάθε πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του σκάφους για σκοπούς χειρισμού του ενόσω αυτό είναι αγκυροβολημένο οπουδήποτε, ενώ στην περίπτωση ρυμουλκούμενου αντικείμενου, σημαίνει το χειριστή του σκάφους από το οποίο σύρεται το ρυμουλκούμενο αντικείμενο.
   
  5.Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο για να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη απαραίτητα πρέπει να κατέχουν άδεια χειριστήταχύπλοου σκάφους. Η άδεια χειριστή χορηγείται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και εφόσον έχουν περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Προσωρινοί επισκέπτες (τουρίστες) δικαιούνται να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη τα οποία ενοικιάζουν από σημεία παροχής διευκολύνσεων (Watersportscenters) εφόσον έχουν συνυπογράψει με τον ιδιοκτήτη (ή το υπεύθυνο πρόσωπο στο σημείο παροχής διευκολύνσεων) δεσμευτική δήλωση στην οποία να φαίνεται ότι ο ενοικιαστής ενημερώθηκε για το σωστό και ασφαλή τρόπο χειρισμού του ταχύπλοου σκάφους. Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου χειριστή και να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
   
  Άρθρο 4 (Άδεια χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
   
  4.-(1) Κανένας δε δικαιούται να είναι χειριστής ταχύπλοου σκάφους, εκτός αν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια χειριστή") ή με άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια μαθητευόμενου") που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
   
  (2) Αλλοδαποί και ημεδαποί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ικανότητα τους να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη και που έχει εκδοθεί από αρμόδια αλλοδαπή αρχή:
   
  Νοείται ότι προσωρινοί επισκέπτες για περίοδο μικρότερη των τριάντα (30) ημερών που δεν είναι εφοδιασμένοι με την πιο πάνω άδεια ή πιστοποιητικό, μπορούν να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος Κατηγορίας Β', νοουμένου ότι έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον ιδιοκτήτη του σκάφους τούτου στην οποία να φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις του επισκέπτη αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
   
  (3) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
   
   
  6.Υποχρέωση μεταφοράς της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή/και της άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, ή της δεσμευτικής δήλωσης για τον χειρισμό ενοικιαζόμενου ταχύπλοου σκάφους.
   
  Κανονισμός 11 των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
   
  11. Κάθε χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να έχει μαζί του στο σκάφος μέσα σε αδιάβροχη θήκη άδεια χειριστή ή άδεια μαθητευόμενου χειριστή, ανά¬λογα με τηνπερίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή στην περί¬πτωση προσωρινού επισκέπτη, αντίγραφο της δεσμευτικής δήλωσης.
   
  7.Διατάξεις ασφαλούς διακίνησης των ταχύπλοων σκαφών.
   
  Άρθρο 16 (Διακίνηση ταχύπλοων σκαφών) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
   
  16. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι καθορισμένη για λουομένους αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από λουομένους, ο χειριστής πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται στην περιοχή με την πιο μεγάλη προσοχή και με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα.
  Κανονισμός 31(1) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
  31-(1). Η διακίνηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκο¬νται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους και που εν πάση περιπτώσει δε δημιουργεί επικίνδυνο για οποιοδήποτε πρόσωπο κυματισμό.
  8.Απαγόρευση ταχύπλοου σκάφους υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων και υπό την επίδραση αλκοόλης που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο.
   
  Άρθρο 8 (Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους, ενώ η ποσότητα της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
   
  8. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ έχει ήδη καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε αυτή να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο στην εκπνοή ή στο αίμα του, ή ενώ βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων που ελαττώνουν την ικανότητα του να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, είναι ένοχος αδικήματος.
   
  9.Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και διακυβέρνησης των ταχύπλοων σκαφών.
   
  Άρθρο 3 (πρόνοιες Πρώτου Πίνακα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  Εφιστάται η προσοχή του χειριστή στις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμου του 1992 και ειδικότερα στα πιο κάτω:
  1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.
  2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.
  3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής (KillSwitch) πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.
  4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.
  5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
  6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.
   
 • Τα μηχανοκίνητα πλοιάρια είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη, εγκυμονεί όμως κινδύνους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με τουρίστες, αλκόολ και έλλειψη εμπειρίας. 

  Γιατί τα μηχανοκίνητα πλοιάρια μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά και νέους

  Παρόλο που τα περισσότερα μικρά παιδιά φορούν σωσίβιο όταν είναι στην θάλασσα, όταν επιβιβάζονται σε πλοιάριο, πολύ λίγα, τα μεγαλύτερα παιδιά, το φορούν, γεγονός που από μόνο του είναι εξαιρετικά ανησυχητικό αφού για αυτό το λόγο ένα μεγαάλο ποσοστό παιδιών κινδυνεύει από πνιγμό.

  Επιπροσθέτως, οι έφηβοι έχουν την τάση να πίνουν αλκοόλ καθώς βρίσκονται πάνω σε πλοιάριο αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ατυχήματος είτε είναι επιβαίνοντες ή χειριστές των πλοιαρίων.

  Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους ατυχημάτων είναι η προπέλα.

  Στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι περίπου τα μισά θύματα είναι παιδιά τα οποία συνηθίζουν να κολυμπούν κοντά σε μηχανοκίνητα πλοιάρια, να κάνουν θαλάσσια σπορ πίσω από αυτά και να χτυπούν πάνω τους. 

  Για αυτά τα πλοιάρια πρέπει να είναι εξοπλσμένα κατάλληλα, ώστε να αποτρέπονται οι τραυματισμοί από τις προπέλες.

  Τα περισσότερα ατυχήματα από μηχανοκίνητα πλοιάρια δε σημειώονται λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού, αλλά κυρίως λόγω απρόσεκτης συμπεριφοράς, αλκοόλ, κακής επιτήρησης, έλλειψης προετοιμασίας για να αντιμετωπιστεί μία κατάσταση επείγουσας ανάγκης, όπως καταιγίδα ή πτώση από πλοιάριο.

  Συστάσεις για ασφαλή χρήση μηχανοκίνητων πλοιαρίων με παιδιά-Μέσα προστασίας

  • Μόνο άτομα με προηγούμενη εμπειρία πρέπει να ενοικιάχουν μηχανοκίνητο πλοιάριο.

  • Όποιος έχει πιει αλκοόλ δεν επιτρέπεται να χειρίζεται ή να οδηγεί πλοιάριο.

  • Όλοι οι επιβάτες πρέπει να φορούν ατομικό σωσίβιο.

  • Πρέπει όλοι οι επιβάτες να γνωρίζουν που βρίσκεται η προπέλα.

  • Η μηχανή του πλοιαρίου πρέπει να είναι σταματημένη προτού κάποιος επιβάτης κολυμπήσει.

  • Πρέπει να υπάρχει μεγάλη απόσταση ασφαλείας από τους κολυμβητές και αυξημένη προσοχή για σημαίες δυτών και προστατευόμενες με σημαδούρες θαλάσσιες περιοχές.

  • Τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται στο πάτωμα του πλοιαρίου.

  • Τα παιδιά-επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων πώς να εισέρχονται και να εξέρχονται με ασφάλεια  από το πλοιάριο,να γνωρίζουν τους κανόνες κολύμβησης, που να κάθονται με ασφάλεια και ποιό είναι το σημείο που βρίσκεται η προπέλα.

  • Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι ποτέ δεν πρέπει να δένουν τα παιδιά τους σε καθίσματα στα μηχανοκίνητα πλοιάρια γιατί σε περίπτωση που το πλοιάριο αναποδογυρίσει υπάρχει σοβαρός κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος.

  • Οι ενοικιαστές πλοιαρίου θα πρέπει να αφήνουν ένα πλάνο των σημείων από όπου πρόκειται να περάσουν και πότε αναμένεται να επιστρέψουν. Αυτό θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν εγκαίρως.

  Περίπου το 70 % όλων των θανατηφόρων ατυχημάτων λαμβάνουν χώρα σε μηχανοκίνητα πλοιάρια, όταν ο χειριστής ν δεν έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

  • Σε περίπτωση πτώσης στο νερό, οι χειριστές του πλοιαρίου θα πρέπει να γνωρίζουν να στρίβουν την πλώρη του πλοιαρίου προς τον κολυμβητή και αμέσως να σταματήσουν τη μηχανή για να αποφευχθούν ατυχήματα από την προπέλα.

  • Αν οι επιβαίνοντες πρόκειται να ασχοληθούν και με θαλάσσια σπορ, όπως σκι θαλάσσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ενήλικες στο πλοιάριο, ένας να οδηγεί, άλλος να καθοδηγεί τον σκιέρ και ο τρίτος να κάνει σκι.

  Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας για να επιλέξει κάποιος εξοπλισμό

  Οι ομάδες παραθεριστών/ τουριστών και οι οικογένειες πρέπει να ενοικιάζουν πλοιάριο που δεν έχει την τάση να αναποδογυρίζει, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει εύκολη είσοδο και έξοδο από το νερό - σε περίπτωση που οι επιβαίνοντες θελήσουν να κολυμπήσουν, ενώ η είσοδος και η έξοδος δεν είναι κοντά στην προπέλα και υπάρχουν περιοχές ασφαλείας για να κάθονται τα παιδιά.

  Ετοιμότητα των υπευθύνων επιβαινόντων
  • Οι υπεύθυνοι που επιβαίνουν πρέπει να γνωρίζουν τεχνητή αναπνοή και να έχουν εκπαιδευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Για να υπάρχει ασφαλής επίβλεψη απαιτούνται 2 άτομα.
  • Να υπάρχει μία βάρκα διάσωσης, άμεσα διάθεσιμη ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να φτάσετε γρήγορα στο σκάφος.
  • Τα μηχανοκίνητα πλοιάρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ένα γρήγορο μέσο σταματήματος (ένα καλώδιο που τοποθετείται στο τιμόνι και στον καρπό του οδηγού και το οποίο σε περίπτωση πτώσης του οδηγού θα σταματήσει την μηχανή).
  • Όλα τα μηχανοκίνητα πλοιάρια θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα επίσξης με τα ακόλουθα: κουπί, πυροσβεστήρα, βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών και αν το επιτρέπει ο χώρος με μία άγκυρα.
  • Οι υπεύθυνοι πρέπει να περιγράφουν τους κανόνες ασφαλείας στους επιβαίνοντες με γλωσσική ευχέρεια και ξεκάθαρα. Σε περίπτωση ατυχήματος η αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας επιφέρει την αποτυχία στη σωστή ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και την παροχή άμεσης ιατρικής περίθαλψης.


  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.