Υπογραφή Μνημονίου μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και Safe Water Sports

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, στις 12.30 το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στη Λεμεσό, τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού “Safe Water Sports”.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης Ανδρέας Κουσιουμής και ο Πρόεδρος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού “Safe Water Sports”, κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, στην παρουσία του Διοικητή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, Ανώτερου Αστυνόμου Ιωάννη Γεωργίου, καθώς και των Υποδιοικητών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. 

kypros2

Ο μη Κυβερνητικός Οργανισμός “Safe Water Sports” εδρεύει στην Ελλάδα και συνεργάζεται με διάφορες Μεσογειακές Ευρωπαϊκές Χώρες. Βασικοί άξονες Δράσης του είναι μεταξύ άλλων, η ενίσχυση του έργου της Πολιτείας στον τομέα της αστυνόμευσης, της τήρησης του Νόμου και γενικότερα της εποπτείας που ασκεί το Λιμενικό Σώμα στις δραστηριότητες που διενεργούνται στη θάλασσα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διενεργούνται στη θάλασσα με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο αλλά και δράσεων που προβάλλονται στα Μ.Μ.Ε και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 Η υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου, θα συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περεταίρω ασφάλεια στη θάλασσα, αφού θα είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες και θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιες παραλίες παρέχουν υπηρεσίες, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, εάν υπάρχουν ναυαγοσώστες και τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί, μέσω μιας απλής ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα παρέχεται δωρεάν.