Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ''Safe Water Sports''

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μη – κερδοσκοπικού Οργανισμού Safe Water Sports, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που βασίζεται στην άρτια επικοινωνία με όλα τα σχολεία, έχει σαν στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση των μαθητών σε σχέση με την πρόληψη των θαλάσσιων ατυχημάτων, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει παράδειγμα και να γίνει πρωτοπόρος σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα και τις αθλητικές - ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.