Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Safe Water Sports - Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Ο Οργανισμός Safe Water Sports και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) / Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα υπέγραψαν την 4η Φεβρουαρίου 2019 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, παρουσία της Προξένου της Γαλλίας στην Ελλάδα, κυρίας CélinePendariès, Συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση από κοινού προγραμμάτων και δράσεων ευαισθητοποίησης στην ασφαλή διεξαγωγή θαλάσσιων αθλημάτων και δραστηριοτήτων με αποδέκτες το Ελληνικό κοινό που διδάσκεται τη γαλλική γλώσσα ή Γαλλόφωνους, τουρίστες ή ομογενής, που διαμένουν στην Ελλάδα.

Το SafeWaterSports είναι ένας ελληνικός μη-κερδοσκοπικός Οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2015 με βασικό στόχο την πρόληψη των πνιγμών και των ατυχημάτων σε δραστηριότητες (αθλητικές και ψυχαγωγικές) που γίνονται στο νερό και τη θάλασσα. Ο Οργανισμός αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και παράλληλα υλοποιεί ενημερωτικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Το SafeWaterSports δραστηριοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και Κύπροwww.safewatersports.com. Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο υλοποιείται σε όλη τη χώρα και αφορά στην ενημέρωση – εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλειά τους στο νερό (κολυμβητήριο), τη θάλασσα και τα θαλάσσια αθλήματα και μέσα αναψυχής.

Το SafeWaterSports, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα, έχει αναπτύξει για τους πολίτες μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (website, app) με ενημερωτικές πληροφορίες για παραλίες, επιχειρήσεις θαλασσίων αθλημάτων, μαρίνες, κανονισμούς ασφαλείας κ.α και συνεργάζεται σε δράσεις πιστοποίησης επιχειρήσεων θαλασσίων αθλημάτων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα SWS, στην αγγλική γλώσσα έχει ήδη καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών στην ενότητα «Συμβουλές για ταξιδιώτες».

Με περισσότερα από 2 εκατομμύρια γαλλόφωνων τουριστών και μία πλειοψηφία Γάλλων, ο αριθμός ατυχημάτων ή θανάτων λόγο άγνοιας των κανόνων των θαλάσσιων αθλημάτων, των αρχών για την πρόληψη πνιγμών ή άλλων κινδύνων στη θάλασσα μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσα από την ενίσχυση της διάχυσης των πληροφοριών στη γαλλική γλώσσα. Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Οργανισμού SafeWaterSports προβλέπει την από κοινού εργασία για την δημιουργία της γαλλικής έκδοσης της εφαρμογής SafeWaterSports εν όψει της τουριστικής περιόδου 2019, γεγονός για το οποίο το Προξενείο της Γαλλίας στην Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή του.

Η επίσημη παρουσίαση της γαλλικής έκδοσης της διαδικτυακής εφαρμογής θα διεξαχθεί στις 7 Μαΐου 2019 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο πλαίσιο των Ολυμπιακών συναντήσεων του προγράμματος «Η γενιά του 2004 στην Ελλάδα στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024», πρόγραμμα που συνδιοργανώνουν το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος/Πρεσβεία της Γαλλίας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και συνεργάτης του οποίου είναι ο Οργανισμός SafeWaterSports.