Χορηγικές δράσεις Safe Water Sports για το 2023-2024

1. Στρατηγικές ετήσιες χορηγίες:

Πρόκειται για δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται τα προηγούμενα έτη και συνεχίζονται πλέον σε ετήσια βάση. Ο χορηγός μπορεί να επιλέξει να είναι στρατηγικός χορηγός των ακόλουθων δράσεων:

 • Εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Πληροφορικής για την ασφάλεια στη θάλασσα
 • Εθνικού προγράμματος ασφαλούς κολύμβησης
 • Τεχνολογίας για το Safe Water Sports app
 • Ενημερωτικής καμπάνιας για την 3η ηλικία
 • Παρατηρητηρίου ατυχημάτων
 • Πιστοποίησης επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο της κάθε δράσης, εάν κάνετε κλικ εδώ.

2. Χορηγικές ειδικές δράσεις: 

Πρόκειται για νέες πρωτοβουλίες/δράσεις του Οργανισμού που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε το 2024. Οι δράσεις αυτές αποτελούν:

 • Δημιουργία διαδραστικής ταινίας για την ασφάλεια των παιδιών στο κολυμβητήριο
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών για την ασφάλεια στο νερό
 • Ocean Lab: Εκπαιδευτικές επισκέψεις παιδιών 
 • Πλατφόρμα e-learning για το Εθνικό Πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης
 • Πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης για άτομα 3ης ηλικίας
 • Ενημερωτικές επισκέψεις ΚΑΠΗ
 • Δημιουργία ενημερωτικού βίντεο για την ασφάλεια των ατόμων 3ης ηλικίας
 • Δημιουργία λογισμικού για ψηφιακούς ελέγχους στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο της κάθε δράσης, εάν κάνετε κλικ εδώ.