• Ετικέτες

1.

Watersports center
Παραλία:
ΓΙΑΛΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Ταχύπλοο ή ταχυκίνητο σκάφος
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Μηχανοκίνητη λέμβος
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος

2.

Watersports center
Παραλία:
ΛΙΜΕΝΑ ΣΙΓΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Kite surf
 • Stand Up Paddling

3.

Watersports center
Παραλία:
ΛΙΜΕΝΑ ΣΙΓΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Kite surf

4.

Watersports center
Παραλία:
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα

5.

Watersports center
Παραλία:
ΒΑΤΕΡΑ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Tέρματα υδατοσφαίρισης
 • καλάθια καλαθοσφαίρισης & φιλέ πετοσφαίρισης
 • Παδική Χαρά

6.

Watersports center
Παραλία:
ΑΝΑΞΟΣ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Flyfish 6 Pro
 • Flyfish 2 Pro και Flyfish small

7.

Watersports center
Παραλία:
ΜΟΛΥΒΟΣ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι

8.

Watersports center
Παραλία:
ΓΙΑΛΟΣ ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΟΥ
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Μηχανοκίνητη λέμβος
 • Flyfish 6 Pro
 • Flyfish 2 Pro και Flyfish small
 • Stand Up Paddling

9.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

10.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

11.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

12.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
1

13.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

14.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

15.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

16.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

17.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

18.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

19.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

20.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

21.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

22.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

23.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

24.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

25.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
1

26.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

27.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

28.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

29.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

30.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

31.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

32.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

33.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

34.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

35.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

36.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

37.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

38.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

39.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

40.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

41.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

42.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

43.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

44.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

45.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

46.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

47.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

48.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

49.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

50.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

51.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

52.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

53.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

54.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

55.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

56.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

57.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

58.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

59.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

60.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

61.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

62.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

63.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

64.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

65.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

66.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

67.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

68.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

69.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

70.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

71.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

72.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

73.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

74.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

75.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

76.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

77.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

78.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

79.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

80.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

81.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

82.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα
Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
1

83.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

84.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

85.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

86.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

87.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

88.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

89.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

90.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

91.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

92.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

93.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

94.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

95.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

96.

Παραλία
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

97.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ελλάδα

98.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΑΝΤΙΣΣΑ Ελλάδα

99.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΚΑΛΛΟΝΗ Ελλάδα

100.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΠΛΩΜΑΡΙ Ελλάδα

101.

Νοσοκομείο
Τοποθεσία:
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ Ελλάδα

102.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Σκάλα καλλονής Λέσβου - Τ.Κ. 81107 Ελλάδα

103.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Π. Κουντουριώτη 75 Μυτιλήνη - Τ.Κ. 81100 Ελλάδα

104.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Μήθυνα Λέσβου - Τ.Κ. 81108 Ελλάδα

105.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Πέραμα Γέρας Λέσβου - Τ.Κ. 81106 Ελλάδα

106.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Πλωμάρι Λέσβου - Τ.Κ. 81200 Ελλάδα

107.

Λιμενική Αρχή
Τοποθεσία:
Σίγρι Λέσβου - Τ.Κ. 81103 Ελλάδα

108.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

109.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

110.

Κέντρα Καταδύσεων
Τοποθεσία:
Λέσβου Ελλάδα

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

Ημερόπλοια
Φίλτρα 244 αποτελέσματα
Επιλέξτε κατηγορία

Water Sports

Παραλίες