• Ετικέτες

1.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Catamaran
 • Kite surf

2.

Watersports center
Παραλία:
ΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Catamaran

3.

Watersports center
Παραλία:
ΟΝΙΑ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα

4.

Watersports center
Παραλία:
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΝΔ ΛΙΜΕΝΑ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Catamaran
 • Kite surf

5.

Watersports center
Παραλία:
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΒΑ ΛΙΜΕΝΑ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Ιστιοσανίδα
 • Κωπήλατη λέμβος

6.

Watersports center
Παραλία:
ΑΛΥΚΕΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Kite surf

7.

Watersports center
Παραλία:
ΚΟΧΥΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Kite surf

8.

Watersports center
Παραλία:
ΤΙΓΚΑΚΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό

9.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό

10.

Watersports center
Παραλία:
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΒΑ ΛΙΜΕΝΑ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Catamaran
 • Stand Up Paddling

11.

Watersports center
Παραλία:
ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ ΒΑ ΛΙΜΕΝΑ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Catamaran
 • Stand Up Paddling

12.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Catamaran
 • Kite surf

13.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό

14.

Watersports center
Παραλία:
ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Flyfish 6 Pro
 • Flyfish 2 Pro και Flyfish small

15.

Watersports center
Παραλία:
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Μηχανοκίνητη λέμβος
 • Ιστιοπλοϊκή λέμβος
 • Flyboard
 • Stand Up Paddling

16.

Watersports center
Παραλία:
ΚΡΗΤΙΚΑ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

17.

Watersports center
Παραλία:
ΨΑΛΙΔΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα

18.

Watersports center
Παραλία:
ΑΚΡΩΤΉΡΙ ΛΟΥΡΟΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Kite surf

19.

Watersports center
Παραλία:
MAGIC BEACH ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Catamaran

20.

Watersports center
Παραλία:
ΚΑΜΑΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

21.

Watersports center
Παραλία:
ΨΑΛΙΔΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Catamaran

22.

Watersports center
Παραλία:
ΨΑΛΙΔΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • BBQ Donut

23.

Watersports center
Παραλία:
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Παδική Χαρά

24.

Watersports center
Παραλία:
ΨΑΛΙΔΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Catamaran
 • Stand Up Paddling

25.

Watersports center
Παραλία:
ΤΙΓΚΑΚΙ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

26.

Watersports center
Παραλία:
ΑΛΥΚΕΣ ΤΙΓΚΑΚΙΟΥ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Ιστιοσανίδα
 • Κανό
 • Θαλάσσιο ποδήλατο

27.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο

28.

Watersports center
Παραλία:
ΑΡΑΓΚΗ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Παδική Χαρά

29.

Watersports center
Παραλία:
ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Catamaran

30.

Watersports center
Παραλία:
ΑΡΑΓΚΗ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο

31.

Watersports center
Παραλία:
ΘΟΛΑΡΙ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Παδική Χαρά

32.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:
 • Θαλάσσιο σκι
 • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
 • Θαλάσσιο έλκηθρο
 • Θαλάσσιο δακτυλίδι
 • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
 • Ιστιοσανίδα
 • Θαλάσσιο ποδήλατο
 • Παδική Χαρά

33.

Watersports center
Παραλία:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Τοποθεσία:
Κώ Ελλάδα
Σπορ:

  34.

  Watersports center
  Παραλία:
  ΨΑΛΙΔΙ
  Τοποθεσία:
  Κώ Ελλάδα
  Σπορ:
  • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
  • Θαλάσσιο έλκηθρο
  • Θαλάσσιο δακτυλίδι
  • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
  • Κανό
  • Θαλάσσιο ποδήλατο

  35.

  Watersports center
  Παραλία:
  ΚΟΧΥΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ
  Τοποθεσία:
  Κώ Ελλάδα
  Σπορ:
  • Ιστιοσανίδα
  • Kite surf
  • Stand Up Paddling

  36.

  Watersports center
  Παραλία:
  ΚΟΧΥΛΑΡΙ ΚΕΦΑΛΟΥ
  Τοποθεσία:
  Κώ Ελλάδα
  Σπορ:
  • Ιστιοσανίδα
  • Kite surf
  • Stand Up Paddling

  37.

  Watersports center
  Παραλία:
  ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
  Τοποθεσία:
  Κώ Ελλάδα
  Σπορ:

   38.

   Watersports center
   Παραλία:
   ΤΙΓΚΑΚΙ
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Σπορ:
   • Θαλάσσιο σκι
   • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
   • Θαλάσσιο έλκηθρο
   • Θαλάσσιο δακτυλίδι
   • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
   • Κανό
   • Θαλάσσιο ποδήλατο
   • Flyfish 6 Pro
   • Flyfish 2 Pro και Flyfish small

   39.

   Watersports center
   Παραλία:
   ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Σπορ:
   • Θαλάσσιο σκι
   • Θαλάσσιο αλεξίπτωτο
   • Θαλάσσιο έλκηθρο
   • Θαλάσσιο δακτυλίδι
   • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
   • Θαλάσσιο ποδήλατο
   • Flyfish 6 Pro
   • Flyfish 2 Pro και Flyfish small

   40.

   Watersports center
   Παραλία:
   ΨΑΛΙΔΙ
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Σπορ:
   • Θαλάσσιο μοτοποδήλατο
   • Θαλάσσιο ποδήλατο
   • Flyboard

   41.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   42.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   43.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   44.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   45.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   46.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   47.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   48.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   49.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   50.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   51.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   52.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   53.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   54.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   55.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   56.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   57.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   58.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   59.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
   1

   60.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   61.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   62.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   63.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   64.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   65.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   66.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   67.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
   2

   68.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   69.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   70.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα
   Αριθμ. Ναυαγοσωστών:
   1

   71.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   72.

   Παραλία
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   73.

   Νοσοκομείο
   Τοποθεσία:
   ΚΩΣ Ελλάδα

   74.

   Νοσοκομείο
   Τοποθεσία:
   ΚΩΣ Ελλάδα

   75.

   Λιμενική Αρχή
   Τοποθεσία:
   Καρδάμαινα - Κώς - Δωδ/σα - Τ.Κ. 85302 Ελλάδα

   76.

   Λιμενική Αρχή
   Τοποθεσία:
   Ακτή Κουντουριώτη 25, Κώς - Τ.Κ. 85300 Ελλάδα

   77.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   78.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   79.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   80.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   81.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   82.

   Κέντρα Καταδύσεων
   Τοποθεσία:
   Κώ Ελλάδα

   83.

   Ημερόπλοια

   84.

   Ημερόπλοια

   85.

   Ημερόπλοια

   86.

   Ημερόπλοια

   88.

   89.

   Ημερόπλοια

   90.

   Ημερόπλοια

   91.

   Ημερόπλοια

   92.

   Ημερόπλοια

   93.

   Ημερόπλοια

   94.

   Ημερόπλοια

   95.

   Ημερόπλοια

   96.

   Ημερόπλοια

   97.

   Ημερόπλοια

   98.

   Ημερόπλοια

   99.

   Ημερόπλοια

   100.

   Ημερόπλοια

   101.

   Ημερόπλοια

   102.

   Ημερόπλοια

   103.

   Ημερόπλοια

   104.

   Ημερόπλοια
   Φίλτρα 104 αποτελέσματα
   Επιλέξτε κατηγορία

   Water Sports

   Παραλίες