Α΄ Λ/Τ ΓΛΥΦΑΣ

Γλύφα Φθ/δας - Τ.Κ. 35013 Ελλάδα
Πληροφορίες
Λεπτομέρειες
 • Λιμενική Αρχή
  Α΄ Λ/Τ ΓΛΥΦΑΣ
 • Λιμεναρχείο Αδειοδότησης
  Λ/Χ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 • Διεύθυνση
  Γλύφα Φθ/δας - Τ.Κ. 35013
  Ελλάδα
Περιγραφή