Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δ΄ Μαρίνα Γλυφάδας - Τ.Κ. 16610 Ελλάδα
Πληροφορίες
Λεπτομέρειες
 • Λιμενική Αρχή
  Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 • Λιμεναρχείο Αδειοδότησης
  Λ/Χ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 • Διεύθυνση
  Δ΄ Μαρίνα Γλυφάδας - Τ.Κ. 16610
  Ελλάδα
Περιγραφή