Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Κατάκολο Ηλείας - Τ.Κ. 27067 Ελλάδα
Πληροφορίες
Λεπτομέρειες
 • Λιμενική Αρχή
  Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
 • Λιμεναρχείο Αδειοδότησης
  Λ/Χ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
 • Διεύθυνση
  Κατάκολο Ηλείας - Τ.Κ. 27067
  Ελλάδα
Περιγραφή