Λ/Φ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ελλάδα
Πληροφορίες
Λεπτομέρειες
  • Λιμενική Αρχή
    Λ/Φ ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • Λιμεναρχείο Αδειοδότησης
    Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  • Διεύθυνση
    Ελλάδα
Περιγραφή