Κ.Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πλατεία Τελωνείου τ.κ. 241 00 Ελλάδα
Πληροφορίες
Λεπτομέρειες
 • Λιμενική Αρχή
  Κ.Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • Λιμεναρχείο Αδειοδότησης
  Κ.Λ/Χ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
 • Διεύθυνση
  Πλατεία Τελωνείου τ.κ. 241 00
  Ελλάδα
Περιγραφή