Μηχανοκίνητη λέμβος

 

Μηχανοκίνητη λέμβος

 1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

2. Όταν δεν επιβαίνει ο εκμισθωτής η εκμίσθωσή τους απαγορεύεται να γίνεται σε άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα έξι (16) ετών, καθώς και σε άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η εκμίσθωση μόνο εφόσον επιβαίνουν στη λέμβο και ενήλικα άτομα.

3. Οι Μηχανοκίνητες λέμβοι πληρούν από πλευράς σωστικών-πυροσβεστικών μέσων και αριθμού επιβατών τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

4. Η κυκλοφορία των μηχανοκίνητων λέμβων απαγορεύεται: α) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας. β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας.

5. Η εκκίνηση και επιστροφή από/προς την ακτή της εκμισθούμενης μηχανοκίνητης λέμβου επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στην παράγραφο του παρόντος άρθρου.