Θαλάσσιο ποδήλατο

 

Θαλάσσιο ποδήλατο

1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα ηλικία μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ετών, εφόσον δεν επιβαίνει και ενήλικο, καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

4. Απαγορεύεται η επιβίβαση σε περισσότερα άτομα από όσα ο κατασκευαστικός τύπος τους προβλέπει.

5. Ο χειριστής δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

6. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο ποδήλατο τύπου ΕΧPLORER φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.