Κανό

 

Κανό

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα τεσσάρων (14) ετών για τα κανό και δέκα έξι (16) ετών για τα ΚΑΥΑΚ.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από όσα η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για τον συγκεκριμένο τύπο του κανό ή του ΚΑΥΑΚ. Οι επιβαίνοντες στο ΚΑΥΑΚ φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.

5. Ο χειριστής δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.