Ιστιοσανίδα

 

Ιστιοσανίδα

 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δέκα έξι (16) ετών καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η διενέργεια WS επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα άτι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

3. Το άτομο που επιβαίνει στην ιστιοσανίδα φέρει κατάλληλη ειδικής κατασκευής ατομική σωσίβια ζώνη.

4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των WS σε απόσταση μικρότερη από διακόσια (200) μέτρα από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

5. Όταν η εκκίνηση των WS γίνεται από την ξηρά ή κατά την επιστροφή τους καταβάλλεται από τον επιβαίνοντα η πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.