Aqua Scooter

Aqua Scooter

Aqua Scooter

 

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους:

α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

β) σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

2. Απαγορεύεται ο χειρισμός του από άτομο ηλικίας μικρότερης των δέκα τεσσάρων (14) ετών καθώς και από άτομο που δε γνωρίζει κολύμβηση. Κατά τη διάρκεια της έλξης του, ο χειριστής έχει καλυμμένη την κεφαλή του με πλαστικό σκούφο.

3.O χειριστής τους επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

4. Η εκκίνηση τους μπορεί να γίνεται από τον αιγιαλό και δεν είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση του θαλάσσιου δίαυλου του άρθρου 49.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη χρησιμοποίηση του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής για ιδιωτική χρήση.